Algemene voorwaarden

 


De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. De producten kunnen niet worden teruggestuurd door hun aard (bevroren voeding).


 

Ondernemingsgegevens

Natuurvoer.be is een onderdeel van

BVBA Lewis, Home & Decorations

Gerestraat 23  – 3700 Tongeren

BTW nr: BE 0837.690.218

E-mail: lewisnaturalpetfood@telenet.be

Telefoon: 011/41.55.99 – 0496/520.731 – 0475/549.099

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Natuurvoer.be biedt haar klanten de mogelijkheid om verse hondenvoeding online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het  assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Natuurvoer.be.

 

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf met ons contact op te nemen via het contactformulier (rubriek ‘Contact’) of telefonisch.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Natuurvoer.be.

Natuurvoer.be is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De klant kan zich niet beroepen op de overschrijding van de leveringsdatum om de aangekochte goederen te weigeren.

 

Artikel 4: Online aankopen

Natuurvoer.be aanvaardt  geen bestellingen die enkel bestaan uit snacks. Natuurvoer.be aanvaardt dus enkel bestellingen met minstens 1 doos Rodi Exclusive, Alaska Natural Dogfood, of Runner.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Natuurvoer.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail bevestigde leveringsdatum.

 

Artikel 5: Sancties voor niet-betaling

De standaardbetaling gebeurt contant bij levering, of online via het beveiligd betaalsysteem van Ogone bij het ingeven van de bestelling. Omwille van de aard van de producten heeft Natuurvoer.be het recht om de bestelde producten terug mee te nemen als blijkt dat de klant niet voldoende contant geld ter beschikking heeft op de afgesproken leveringsdatum.

Indien Natuurvoer.be bij uitzondering een betaling via overschrijving toestaat, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

Artikel 7: Verzaking

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. De producten kunnen niet worden teruggestuurd door hun aard (bevroren voeding).

 

Artikel 8: Privacy

Natuurvoer.be verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Natuurvoer.be toe te sturen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Natuurvoer.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Natuurvoer.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat via e-mail aan te vragen op het hierna vermelde e-mailadres: natuurvoedingvoordehond@telenet.be

 

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Natuurvoer.be kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 10: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties als bewijsvoering kunnen dienen.